We use our own cookies and third-party cookies to improve our services and analyse the browsing habits of our users. Continuing to browse our sites implies full acceptance of their use. You can change your cookie setting or get more information here

Àrees de Pràctica

Dret Civil

 • Unions de fet
 • Capítols matrimonials
 • Separació i divorci: de mutu acord -express i ordinari- i contenciosos
 • Nul·litat del matrimoni
 • Procediment per a sol·licitar la guarda, custòdia o aliments en nom dels fills menors
 • Procediment judicial per a la liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Dret de visita dels avis
 • Modificació de mesures
 • Execució forçosa dels pronunciaments sobre mesures
 • Reconeixement i execució de resolucions estrangeres en matèria matrimonial i de responsabilitat parental
 • Desheretaments
 • Impugnació de l'herència
 • Reclamació de legítima
 • Procediment judicial de divisió de l'herència