We use our own cookies and third-party cookies to improve our services and analyse the browsing habits of our users. Continuing to browse our sites implies full acceptance of their use. You can change your cookie setting or get more information here

Àrees de Pràctica

Dret Administratiu

  • Assessorament jurídic en procediments de licitació (preparació d’ofertes, impugnació i/o defensa en via administrativa i judicial de adjudicacions, etc.).
  • Assessorament jurídic en relació amb la formalització, modificació, execució, cessió i extinció de contractes administratius (contracte d’obres, serveis, subministraments, concessions, etc.).
  • Anàlisis de diferents models de col·laboració público-privada i de cooperació interadministrativa per ala construcció i posada en funcionament d`infraestructures públiques.
  • Elaboració de plecs i instruccions de contractació.
  • Assessorament jurídic en fase d’explotació de concessions d’obres i de serveis públics (autopistes, hospitals, trens, ports, aparcaments, instal·lacions esportives, etc.).
  • Elaboració de sol·licituds de reequilibri econòmic financer.
  • Assessorament jurídic en relació amb la tramitació d’instruments de planejament.
  • Assessorament jurídic en projectes residencials, infraestructures i desenvolupaments ferroviaris, zones verdes, ports, equipaments d’oficines i negocis, entre d'altres.
  • Impugnació i/o defensa en via administrativa i contenciosa administrativa de plans urbanístics.
  • Assessorament jurídic en procediments d’expropiació.